Sídlo spoločnosti:

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9
831 04 BRATISLAVA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35 792 281, IČ DPH: SK2020234491
Register: Okresný súd Bratislava I, odd. Sa, vl. č.: 2503/

Korešpondenčná adresa:
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.
P.O.BOX 183, 830 00 BRATISLAVA

Infolinka: 0800 188 826   

Email: info@bookoffka.sk , objednavky@bookoffka.sk

Orgán dozoru:

SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27